PDCA-malli

PDCA-mallilla tarkoitetaan jatkuvaa johtamisen prosessia ja keskeisiä menettelyitä, joilla tuetaan toiminnan suunnittelua, toteutusta, seurantaa ja toiminnan arviointia sekä johtopäätösten tekemistä (Plan – Do – Check – Analyse/Act). Hyvässä johtamisessa toteutuvat kaikki PDCA-mallin osa-alueet sisällöllisenä toimintana.

PDCA-malli on otettu perustaksi johtamisen ja laadunhallinnan ISO 9000 -sarjan standardeihin sekä useisiin muihin johtamisjärjestelmästandardeihin. Myös laajasti hyödynnetyt erinomaisuuden mallit kuten EFQM Excellence model (Suomen laatupalkinnon arviointiperusteet) ja yhdysvaltalainen Malcolm Baldrige (Criteria for Performance Excellence) perustuvat PDCA-malliin.

PDCA-mallin kehitti yhdysvaltalainen Walter Shewhart jo 1920-luvulla. Edward Deming teki mallin myöhemmin käytännönläheiseksi ja tunnetuksi mittavassa johtamista ja jatkuvaa parantamista käsittelevässä kirjallisessa tuotannossaan ja koulutusohjelmissaan. Teoriaa on laajasti sovellettu johtamisen ja laadunhallinnan kehittämisessä kaikkialla maailmassa.